kök isim

kök isim Fr. nom - racine

Kendisinde hiçbir ek bulunmayan, kök durumunda isim: El, su gibi.


kök isim için benzer kelimeler


kök isim, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 'k', ' ', 'i', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
kök isim kelimesinin tersten yazılışı misi kök diziliminde gösterilir.