kör dizin

kör dizin İng. blind index

bk. kapalı dizin.


kör dizin için benzer kelimeler


kör dizin, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 'r', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', şeklindedir.
kör dizin kelimesinin tersten yazılışı nizid rök diziliminde gösterilir.