kör talih

kör talih

a. Kötü kader: “Muvaffak olursan ne âlâ ... olamazsan -Ne yapalım, elimizden geleni yaptık ama olmadı der, kabahati kör talihe yükler geçersin.” -H. E. Adıvar.


kör talih için benzer kelimeler


kör talih, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 'r', ' ', 't', 'a', 'l', 'i', 'h', şeklindedir.
kör talih kelimesinin tersten yazılışı hilat rök diziliminde gösterilir.