talih

talih Ar. µ¥li¤

a. (ta:lih) Şans: “Benim küskün talihimin bana verdiği ızdırap yeter.” -E. İ. Benice.


Talih Köken: Ar.

Söyleyiş: (ta:lih) Cinsiyet: Erkek Şans, baht.


talih için benzer kelimeler


talih, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'l', 'i', 'h', şeklindedir.
talih kelimesinin tersten yazılışı hilat diziliminde gösterilir.