kara talih

kara talih

a. Kara yazı: “Kara talihimin, bir gün bir vesile ile değişmesi şart.” -A. Kulin.


kara talih için benzer kelimeler


kara talih, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'a', ' ', 't', 'a', 'l', 'i', 'h', şeklindedir.
kara talih kelimesinin tersten yazılışı hilat arak diziliminde gösterilir.