köy

köy Far. k°y

a. 1. Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus yoğunluğu yönünden şehirden ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışılan, konutları ve öteki yapıları bu hayata uygun yerleşim birimi, köylük yer, köy yeri: “Vatanseverlik, doğduğu yeri, evini, köyünü, müstakil devlet sınırları içinde memleketini sevmektir.” -O. S. Orhon. 2. Köy halkı.

< Far. kûy) köy


köy

Köy (bk. kü, küv, küy)


köy İng. village

Belli bir adı, okul, cami, muhtarlık vb. toplumsal ve dinsel kuruluşları, komşu köyden ayrıldığı sınırları, tarla, otlak ve korusu bulunan, halkının yaşamı aşağı yukarı tümüyle toprağa bağlı olan yerleşim biçimi.


köy İng. village

Birbirleriyle akraba olan ya da olmayan birden çok ailenin bir araya gelerek tarım yapmaya ya da hayvan yetiştirmeye elverişli yerey parçasının bir köşesinde kurdukları, alan ve sokaklar çevresinde toplanan küçük ya da büyük, dağınık ya da toplu yapılarla, bunların eklentilerinden oluşan evrensel ve geleneksel yerleşme yeri. bk. köylü, köy topluluğu, akraba.


köy İng. village

Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri ya da nüfus yoğunluğu yönünden kentten ayırt edilen, genellikle tarımsal uğraşıda bulunmak gibi işlevlerle ayrımlaşan ve belirlenen, konutları ve öteki yapıları bu yaşamı yansıtan yerleşme birimi.


köy Osm. kariye

(coğrafya)


köy

Köz, kor; yanık, yanma; azap, ıztırap


köy için benzer kelimeler


köy, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 'y', şeklindedir.
köy kelimesinin tersten yazılışı yök diziliminde gösterilir.