kritik reaktör

kritik reaktör İng. critical reactor

İçindeki nötron üretim oranının, nötron kaybı oranına tam eşit olduğu reaktör.


kritik reaktör için benzer kelimeler


kritik reaktör, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'r', 'i', 't', 'i', 'k', ' ', 'r', 'e', 'a', 'k', 't', 'ö', 'r', şeklindedir.
kritik reaktör kelimesinin tersten yazılışı rötkaer kitirk diziliminde gösterilir.