kromatolizis

kromatolizis İng. chromatolysis

1. Sinir hücresinin sitoplazmasındaki serbest ribozom ve endoplazmik retikulumdan oluşan Nissl cisimciklerinin silinmesi veya kaybolması. Sinir hücresinin zedelendiğini gösterir. Hücrenin merkezinde veya periferinde oluşmasına göre merkezî ve periferal kromatolizis olarak adlandırılır. 2. Hücre çekirdeğinde kromatinin parçalanması ve erimesi.


kromatolizis, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'r', 'o', 'm', 'a', 't', 'o', 'l', 'i', 'z', 'i', 's', şeklindedir.
kromatolizis kelimesinin tersten yazılışı sizilotamork diziliminde gösterilir.