kromoizomer

kromoizomer İng. chromoisomer

(Yun. chroma: renk; isos: eş; meros: parça) Renk bakımından birbirinden farklı olan bir, iki ya da daha fazla izomer.


kromoizomer, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'r', 'o', 'm', 'o', 'i', 'z', 'o', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
kromoizomer kelimesinin tersten yazılışı remoziomork diziliminde gösterilir.