kromoprotein

kromoprotein İng. chromoprotein

(Yun. chroma: renk; protos: birinci) Protein ve renk maddesinin birleşmesiyle meydana gelen bir madde. Hemoglobin, hemosiyanin gibi.


kromoprotein İng. chromoprotein

Renkli bir prostetik grupla kompleks yapmış protein.


kromoprotein İng. chromoprotein

(Yun. khroma=renk, Yun.protos= birinci) Bir protein ve bir renk maddesinin birleşmesiyle meydana gelen madde; hemoglobin, hemosiyanin v. b.


kromoprotein, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'r', 'o', 'm', 'o', 'p', 'r', 'o', 't', 'e', 'i', 'n', şeklindedir.
kromoprotein kelimesinin tersten yazılışı nietorpomork diziliminde gösterilir.