kromosentrum

kromosentrum İng. chromocentrum

(Yun. chroma: renk; kentron: merkez) İnterfaz halindeki hücre çekirdeğinde kromatin maddesinin meydana getirdiği yoğun yapı.


kromosentrum İng. chromocentrum

(Yun. khroma = renk, Yun.kentron = merkez) Sentromerler çevresinde kromatin toplanmasiyle meydana gelen bölge.


kromosentrum, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'r', 'o', 'm', 'o', 's', 'e', 'n', 't', 'r', 'u', 'm', şeklindedir.
kromosentrum kelimesinin tersten yazılışı murtnesomork diziliminde gösterilir.