kromozom çatısı

kromozom çatısı İng. scaffold

(Yun. chroma: renk; soma: vücut) Kromozomlardan histonların uzaklaştırılması ile meydana gelen ve kardeş kromatit şeklini gösteren proteinsi yapı.


kromozom çatısı için benzer kelimeler


kromozom çatısı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'r', 'o', 'm', 'o', 'z', 'o', 'm', ' ', 'ç', 'a', 't', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
kromozom çatısı kelimesinin tersten yazılışı ısıtaç mozomork diziliminde gösterilir.