kulak sadakası

kulak sadakası

a. Duyulan ve öğrenilen bilgilerin bir bölümünün başkalarına aktarılması.


kulak sadakası için benzer kelimeler


kulak sadakası, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'u', 'l', 'a', 'k', ' ', 's', 'a', 'd', 'a', 'k', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
kulak sadakası kelimesinin tersten yazılışı ısakadas kaluk diziliminde gösterilir.