kulak salya beze yalımı

kulak salya beze yalımı Fr. Parotidite, Parotite, Parotitis

kulak salya beze yalımı için benzer kelimeler


kulak salya beze yalımı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'u', 'l', 'a', 'k', ' ', 's', 'a', 'l', 'y', 'a', ' ', 'b', 'e', 'z', 'e', ' ', 'y', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
kulak salya beze yalımı kelimesinin tersten yazılışı ımılay ezeb aylas kaluk diziliminde gösterilir.