kulakcık

kulakcık Osm. üzeyn

kulakcık, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'u', 'l', 'a', 'k', 'c', 'ı', 'k', şeklindedir.
kulakcık kelimesinin tersten yazılışı kıckaluk diziliminde gösterilir.