kur kılıç, (kurlu kılıç)

kur kılıç, (kurlu kılıç)

Süslü, özenle yapılmış kılıç


kur kılıç, (kurlu kılıç) için benzer kelimeler


kur kılıç, (kurlu kılıç), 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'u', 'r', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'ı', 'ç', ',', ' ', '(', 'k', 'u', 'r', 'l', 'u', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'ı', 'ç', ')', şeklindedir.
kur kılıç, (kurlu kılıç) kelimesinin tersten yazılışı )çılık ulruk( ,çılık ruk diziliminde gösterilir.