kurşunekşit akımsakları

kurşunekşit akımsakları İng. lead storage battery

Temel yapısı kurşun ve kükürt ekşiti eriyiğinden oluşan akımsaklar.


kurşunekşit akımsakları, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'u', 'r', 'ş', 'u', 'n', 'e', 'k', 'ş', 'i', 't', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'm', 's', 'a', 'k', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
kurşunekşit akımsakları kelimesinin tersten yazılışı ıralkasmıka tişkenuşruk diziliminde gösterilir.