kütle üretimi

kütle üretimi

bk. kitlesel üretim


kütle üretimi için benzer kelimeler


kütle üretimi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ü', 't', 'l', 'e', ' ', 'ü', 'r', 'e', 't', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
kütle üretimi kelimesinin tersten yazılışı imiterü eltük diziliminde gösterilir.