su ürünleri üretimi

su ürünleri üretimi İng. aquatic production

Su ürünlerinden çeşitli döl alımı yöntemleri kullanılarak döl alınması ve döllenmiş yumurtanın yavru durumuna getirilmesi.


su ürünleri üretimi İng. fishery products

Su ürünlerinin avlanarak veya yetiştirildikten sonra pazarda satışa sunulan, ürünün tüketiciye aktarılan kısmı, su ürünleri istihsali.


su ürünleri üretimi için benzer kelimeler


su ürünleri üretimi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'u', ' ', 'ü', 'r', 'ü', 'n', 'l', 'e', 'r', 'i', ' ', 'ü', 'r', 'e', 't', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
su ürünleri üretimi kelimesinin tersten yazılışı imiterü irelnürü us diziliminde gösterilir.