mikrobiyal protein üretimi

mikrobiyal protein üretimi İng. microbial protein synthesis

İşkembe mikroorganizmalarının azotlu bileşiklerden protein üretmesi.


mikrobiyal protein üretimi için benzer kelimeler


mikrobiyal protein üretimi, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 'k', 'r', 'o', 'b', 'i', 'y', 'a', 'l', ' ', 'p', 'r', 'o', 't', 'e', 'i', 'n', ' ', 'ü', 'r', 'e', 't', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
mikrobiyal protein üretimi kelimesinin tersten yazılışı imiterü nietorp layiborkim diziliminde gösterilir.