mikrobiyal sindirim

mikrobiyal sindirim İng. microbial digestion

Bir maddenin mikroorganizmalar tarafından parçalanması.


mikrobiyal sindirim için benzer kelimeler


mikrobiyal sindirim, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 'k', 'r', 'o', 'b', 'i', 'y', 'a', 'l', ' ', 's', 'i', 'n', 'd', 'i', 'r', 'i', 'm', şeklindedir.
mikrobiyal sindirim kelimesinin tersten yazılışı miridnis layiborkim diziliminde gösterilir.