mikrobiyal ham protein

mikrobiyal ham protein İng. microbial crude protein

İşkembede proteolitik mikroorganizmaların rasyon proteinini parçalayarak ve ortamda bulunan enerjiyi kullanarak ürettiği protein.


mikrobiyal ham protein için benzer kelimeler


mikrobiyal ham protein, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 'k', 'r', 'o', 'b', 'i', 'y', 'a', 'l', ' ', 'h', 'a', 'm', ' ', 'p', 'r', 'o', 't', 'e', 'i', 'n', şeklindedir.
mikrobiyal ham protein kelimesinin tersten yazılışı nietorp mah layiborkim diziliminde gösterilir.