Lewis kalkınma modeli

Lewis kalkınma modeli İng. Lewis development model

Az gelişmiş ülkelerde, işgücü sunumunun sınırsız, tarım (geçimlik) ve sanayi (modern-kapitalist) kesimi olmak üzere ikili bir iktisadi yapının olduğu varsayımları altında; tarım kesimindeki sınırsız işgücü sunumunun emeğin marjinal verimliliğini sıfıra kadar düşüreceğinden, tarımsal üretimde herhangi bir azalma olmaksızın sanayi kesiminin tarımdaki fazla işgücünü kendine çekebileceğini ortaya koyarak, gelir bölüşümü, sermaye birikimi ve iktisadi kalkınma arasındaki ilişkileri çözümleyen ve Arthur Lewis tarafından geliştirilen kalkınma modeli.


Lewis kalkınma modeli için benzer kelimeler


Lewis kalkınma modeli, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, L harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'L', 'e', 'w', 'i', 's', ' ', 'k', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'n', 'm', 'a', ' ', 'm', 'o', 'd', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
Lewis kalkınma modeli kelimesinin tersten yazılışı iledom amnıklak siweL diziliminde gösterilir.