limbo

limbo İt. limbo

a. (li'mbo) den. 1. Irmaklarda, sığ sularda yük taşıyan bir tür tekne. 2. Bir ticaret gemisinin içindeki yükü, bordasına yanaşan başka bir gemiye aktarma işlemi.


limbo, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'i', 'm', 'b', 'o', şeklindedir.
limbo kelimesinin tersten yazılışı obmil diziliminde gösterilir.