limbus

limbus Lat. limbus

1. Kıyı, kenar. 2. Gözde yer alan kornea ve skleranın birleşme yeri.


limbus için benzer kelimeler


limbus, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'i', 'm', 'b', 'u', 's', şeklindedir.
limbus kelimesinin tersten yazılışı submil diziliminde gösterilir.