limfonodi kubitalis

limfonodi kubitalis Dgr. anat. lymphonodi cubitales

anat. Articulatio cubiti hizasında bulunan, koyuna ve atgillere özgü yumrular.


limfonodi kubitalis için benzer kelimeler


limfonodi kubitalis, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'i', 'm', 'f', 'o', 'n', 'o', 'd', 'i', ' ', 'k', 'u', 'b', 'i', 't', 'a', 'l', 'i', 's', şeklindedir.
limfonodi kubitalis kelimesinin tersten yazılışı silatibuk idonofmil diziliminde gösterilir.