linea milohiyoidea

linea milohiyoidea Dgr. anat. linea mylohyoidea

anat. Alt çene kemiğinin facies lingualis’inde görülen çizgi.


linea milohiyoidea için benzer kelimeler


linea milohiyoidea, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'i', 'n', 'e', 'a', ' ', 'm', 'i', 'l', 'o', 'h', 'i', 'y', 'o', 'i', 'd', 'e', 'a', şeklindedir.
linea milohiyoidea kelimesinin tersten yazılışı aedioyiholim aenil diziliminde gösterilir.