madrepor kanalı

madrepor kanalı

bk. taş kanalı


madrepor kanalı İng. madreporic canal, stone canal

Taş kanalı.


madrepor kanalı için benzer kelimeler


madrepor kanalı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'd', 'r', 'e', 'p', 'o', 'r', ' ', 'k', 'a', 'n', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
madrepor kanalı kelimesinin tersten yazılışı ılanak roperdam diziliminde gösterilir.