maksimal

maksimal Fr. maximale

sf. (l ince okunur) 1. Azami. 2. mat. Maksimum.


maksimal için benzer kelimeler


maksimal, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'k', 's', 'i', 'm', 'a', 'l', şeklindedir.
maksimal kelimesinin tersten yazılışı lamiskam diziliminde gösterilir.