maksimal eleman

maksimal eleman İng. maximal element

(...)


maksimal eleman için benzer kelimeler


maksimal eleman, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'k', 's', 'i', 'm', 'a', 'l', ' ', 'e', 'l', 'e', 'm', 'a', 'n', şeklindedir.
maksimal eleman kelimesinin tersten yazılışı namele lamiskam diziliminde gösterilir.