mal

mal Ar. m¥l

a. 1. Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü: “Mal vardı, mülk vardı. At vardı, araba vardı.” -Ö. Seyfettin. 2. Büyükbaş hayvan: “Boz atlar yağız değildi, artık; mallar erimiş, zayıflamıştı.” -N. Araz. 3. tic. Alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası, emtia. 4. mec. Bayağı, aşağılık, kötü kimse: Onun ne mal olduğunu bilirim. 5. argo Esrar. 6. kaba Orospu.


mal

İşlenmiş, boyanacak duruma gelmiş sığır derisi.


mal

Güzel.


mal

Sığır

< Ar. mal) mal


mal

Mal, hayvan sürüsü


mal

< Ar. mâl: mal; büyükbaş hayvan sürüsü; sığır. || mal davar: büyük ve küçükbaş süt ve et hayvanlarının bütünü || mal dalğasınıda: sürüyü otlatırken || mal mül: mal ve hayvan


mal

Mal, davar, varlık ev bark


mal

Büyükbaş hayvanlar için kullanılır.


mal

Hayvan


mal

Sığır cinsinden büyükbaş hayvanlar

< Ar. mâl) Ticari eşya// mal melal: bk. mal tavar// mal mulk: varlık, mülk, bk. mal tavar// mal tavar: bk. mal melal// var mal: mal mülk Artvin Yusufeli Uşhum köyü


mal

Büyükbaş hayvan


mal İng. Goods

Gümrük sınırından geçirilen her türlü canlı, cansız nesne ve değer.


mal İng. goods

1. İnsan gereksinimlerini doğrudan veya dolaylı olarak karşılama özelliğine sahip her türlü nesne. 2. Geniş anlamda, insan gereksinimlerini doğrudan veya dolaylı olarak karşılayan mal ve hizmetler. 3. bk. eşya


mal İng. goods, merchandise

1. Yapılan ya da üretilen, topraktan, sudan çıkartılan her türlü özdek. 2. Satılabilen bir yerden başka bir yere gönderilen sarmalama ya da sandıklama yoluyla depolara konulabilen ürünler.


mal

Çift ve yük hayvanları


mâl

Bir tarım aracı, çapa.


Mal Osm. Mal

mal için benzer kelimeler


mal, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'l', şeklindedir.
mal kelimesinin tersten yazılışı lam diziliminde gösterilir.