adi mal

adi mal

bk. düşük mal


adi mal için benzer kelimeler


adi mal, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'i', ' ', 'm', 'a', 'l', şeklindedir.
adi mal kelimesinin tersten yazılışı lam ida diziliminde gösterilir.