ara mal

ara mal

a. tic. Üretilecek malı elde etmek için üretim sırasında kullanılan yarı işlenmiş mal.


ara mal için benzer kelimeler


ara mal, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', ' ', 'm', 'a', 'l', şeklindedir.
ara mal kelimesinin tersten yazılışı lam ara diziliminde gösterilir.