mal üzerine damga vurmak

mal üzerine damga vurmak İng. mark to product

Malları, markanın ilkel bir biçimiyle damgalamak.


mal üzerine damga vurmak için benzer kelimeler


mal üzerine damga vurmak, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'l', ' ', 'ü', 'z', 'e', 'r', 'i', 'n', 'e', ' ', 'd', 'a', 'm', 'g', 'a', ' ', 'v', 'u', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
mal üzerine damga vurmak kelimesinin tersten yazılışı kamruv agmad enirezü lam diziliminde gösterilir.