malasimilasyon sendromu

malasimilasyon sendromu İng. malassimilation syndrome

Sindirim ve emilim bozukluğu sendromu.


malasimilasyon sendromu için benzer kelimeler


malasimilasyon sendromu, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'l', 'a', 's', 'i', 'm', 'i', 'l', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', ' ', 's', 'e', 'n', 'd', 'r', 'o', 'm', 'u', şeklindedir.
malasimilasyon sendromu kelimesinin tersten yazılışı umordnes noysalimisalam diziliminde gösterilir.