maliyet muhasebesi

maliyet muhasebesi İng. cost accounting

1. Bir işletmede üretilen mal ve hizmetlerin maliyetlerinin denetlenmesi, izlenmesi ve tahminiyle uğraşan muhasebenin bir alt dalı. 2. Üretim kalemleri maliyetlerinin kaydının tutulması. 3. Bir iş veya etkinliğin yerine getirilmesinde karşılaşılan maliyet kalemlerinin kaydedilmesini ve birleştirilmesini sağlayan muhasebe yöntemi.


maliyet muhasebesi için benzer kelimeler


maliyet muhasebesi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'l', 'i', 'y', 'e', 't', ' ', 'm', 'u', 'h', 'a', 's', 'e', 'b', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
maliyet muhasebesi kelimesinin tersten yazılışı isebesahum teyilam diziliminde gösterilir.