devlet muhasebesi

devlet muhasebesi İng. public accounting

Devletin gelir, gider ve ayniyat akımlarıyla ilgili tüm işlemlerini içeren kayıt sistemi.


devlet muhasebesi için benzer kelimeler


devlet muhasebesi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'v', 'l', 'e', 't', ' ', 'm', 'u', 'h', 'a', 's', 'e', 'b', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
devlet muhasebesi kelimesinin tersten yazılışı isebesahum telved diziliminde gösterilir.