manga atışı kuramı

manga atışı kuramı İng. platoon-volley theory

Belirli titreşim sıklıklarının belirli işitme siniri uçlarını uyararak arka arkaya işitme duyumları atışına yol açtığını savunan bir işitme kuramı.


manga atışı kuramı için benzer kelimeler


manga atışı kuramı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'n', 'g', 'a', ' ', 'a', 't', 'ı', 'ş', 'ı', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
manga atışı kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk ışıta agnam diziliminde gösterilir.