mangır gibi kızarmak

mangır gibi kızarmak

Çok yanmak, kızarmak.


mangır gibi kızarmak için benzer kelimeler


mangır gibi kızarmak, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'n', 'g', 'ı', 'r', ' ', 'g', 'i', 'b', 'i', ' ', 'k', 'ı', 'z', 'a', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
mangır gibi kızarmak kelimesinin tersten yazılışı kamrazık ibig rıgnam diziliminde gösterilir.