mangır mangır

mangır mangır

Bangır bangır (çok gürültülü bağırmak için).


mangır mangır

Kızgmlıktan gözlerin çok açılmış durumu için.


mangır mangır için benzer kelimeler


mangır mangır, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'n', 'g', 'ı', 'r', ' ', 'm', 'a', 'n', 'g', 'ı', 'r', şeklindedir.
mangır mangır kelimesinin tersten yazılışı rıgnam rıgnam diziliminde gösterilir.