mangır

mangır

a. esk. 1. Bakırdan yapılmış, iki buçuk para değerinde sikke: “Şu güzelim zeytinin batmanını on sekiz mangıra bile almıyorlar.” -N. Nâzım. 2. Nargile lülesine konulmak için kömür tozundan yapılan, çabuk tutuşur, tavla pulu biçiminde bir çeşit yakacak. 3. argo Para: “Muhakkak işin ucunda mangır olmalı amca yoksa içeriye giremezsin.” -H. E. Adıvar.


mangır

Karagözbalığının küçüğü.


mangır

Maden tabaklarda oksitlenmekten oluşan pas.


mangır

Hamurdan kare biçiminde kesilmiş çorbalık.


mangır

Hayvanların boynuna takılan ve ip bağlamaya yarayan ağaç halka.


mangır

Akçenin dörtte biri değerinde eski bir Osmanlı parası.


mangır için benzer kelimeler


mangır, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'n', 'g', 'ı', 'r', şeklindedir.
mangır kelimesinin tersten yazılışı rıgnam diziliminde gösterilir.