manyetik akı

manyetik akı Fr. flux magnétique

(fizik)


manyetik akı için benzer kelimeler


manyetik akı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'n', 'y', 'e', 't', 'i', 'k', ' ', 'a', 'k', 'ı', şeklindedir.
manyetik akı kelimesinin tersten yazılışı ıka kiteynam diziliminde gösterilir.