mas mas

mas mas

Pis pis (koku için).


mas mas

1. Ağır ağır, durgun durgun, sersem sersem (duran kimse için). 2. Hımbıl hımbıl, durgun durgun (yürüyüş için).


mas mas için benzer kelimeler


mas mas, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 's', ' ', 'm', 'a', 's', şeklindedir.
mas mas kelimesinin tersten yazılışı sam sam diziliminde gösterilir.