mas turizm

mas turizm

a. Kitle turizmi.


mas turizm için benzer kelimeler


mas turizm, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 's', ' ', 't', 'u', 'r', 'i', 'z', 'm', şeklindedir.
mas turizm kelimesinin tersten yazılışı mzirut sam diziliminde gösterilir.