maşa ayağı

maşa ayağı Fr. patte de fourche

Maşa kollarının, tekerleğin geçirilmesine yarayan çengel biçimindeki alt uçları.


maşa ayağı için benzer kelimeler


maşa ayağı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'ş', 'a', ' ', 'a', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
maşa ayağı kelimesinin tersten yazılışı ığaya aşam diziliminde gösterilir.