maşa borusu

maşa borusu Fr. cache de fourche

Başlıklarıyla birlikte maşaların geçirildiği boru. Bu parçaya "maşa yatağı" da denir.


maşa borusu için benzer kelimeler


maşa borusu, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'ş', 'a', ' ', 'b', 'o', 'r', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
maşa borusu kelimesinin tersten yazılışı usurob aşam diziliminde gösterilir.