masura kamışları

masura kamışları Lat. Arundo

Sürünücü toprak altı gövdeleri bulunan, iri ve çok yıllık, su üstü bitkileri.


masura kamışları için benzer kelimeler


masura kamışları, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 's', 'u', 'r', 'a', ' ', 'k', 'a', 'm', 'ı', 'ş', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
masura kamışları kelimesinin tersten yazılışı ıralşımak arusam diziliminde gösterilir.