masura

masura Rum.

a. (masu'ra) 1. Koni veya silindir biçiminde olup üzerine şerit, iplik vb. sarılan, karton, tahta, plastik vb.nden yapılan araç. 2. Çeşme zıvanası. 3. esk. Bir akarsu ölçü birimi.


masura

Kabağın küçüğü.


masura

Hıyarın küçüğü.


masura

1. bk. masra (I)-1. 2. bk. masra (I)-2.


masura

Küçük hıyar, kabak.


masura

bk. masır


masura için benzer kelimeler


masura, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 's', 'u', 'r', 'a', şeklindedir.
masura kelimesinin tersten yazılışı arusam diziliminde gösterilir.