masura kamışı

masura kamışı Fr. arundo, canne de Provence, roseau à quenouille

(botanik)


masura kamışı Lat. Arundo donax

Gövdeleri 5 m’ye kadar uzayan, boğumlarından yalın veya kısa dallar oluşturan, çok yıllık , su üstü bitkisi.


masura kamışı için benzer kelimeler


masura kamışı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 's', 'u', 'r', 'a', ' ', 'k', 'a', 'm', 'ı', 'ş', 'ı', şeklindedir.
masura kamışı kelimesinin tersten yazılışı ışımak arusam diziliminde gösterilir.