su kamışı

su kamışı

a. bit. b. Hasır otu.


su kamışı için benzer kelimeler


su kamışı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'u', ' ', 'k', 'a', 'm', 'ı', 'ş', 'ı', şeklindedir.
su kamışı kelimesinin tersten yazılışı ışımak us diziliminde gösterilir.